Viktig informasjon om Koronaviruset

Gynekolog Camilla Stadheim Hellum helprivat


Hos vår helprivate gynekolog Camilla Stadheim Hellum tilbys raske timer uten henvisning.

Du kan selv enkelt bestille time hos dr. Hellum via vår online timebestilling, også om du ikke har vært pasient hos oss tidligere.
Dette er et tilbud som kun tilbys pasienter som ønsker å gå privat.

Her finner du priser for ulike undersøkelser/prøvetaking hos privat gynekolog.

Studentrabatt
Studenter tilbys gynekologisk undersøkelse med celleprøve og ultralyd for kr. 950,-.
Gjelder ved fremlegging av gyldig studentbevis for legen.
Vennligst oppgi at du er student ved bestilling av timen.

Infertilitetsutredning ved barneønske
For par med barneønske som ønsker infertilitetsutredning, er det viktig at begge partnere registerers i journalsystemet.
Vennligst skriv Infertilitetsutredning par samt Partner: <navn>, <fødselsnummer>, <mobilnummer> i kommentarfeltet.
NB! Grunnet Covid-19 kan partner ikke være med til konsultasjon, så fremt det ikke er avtalt spesielt med gynekologen.
Par til infertilitetsutredning/samtale og søknad betaler kr. 2600,-
Dette inkluderer blodprøver, ultralyd og eventuell stimulering.

Fra 1. juli tilbys assistert befruktning med donorsæd til enslige kvinner.
Vennligst skriv Infertilitetsutredning for enslig i kommentarfeltet.
Enslige til infertilitetsutredning/samtale og søknad betaler kr. 2000,-
Dette inkluderer blodprøver, ultralyd og eventuell stimulering.

OBS! Ekstra smitteverntiltak grunnet koronaviruset (Covid-19)
Helsevesenet har blitt pålagt strengere smitteverntiltak
som følge av koronaviruset. Det vil derfor
tilkomme et ekstra smitteverntillegg à kr. 50,- på prisene i
prislisten ved all behandling hos oss. Dette for ekstra utstyr ment å ivareta din og vår helse og trygghet.