Viktig informasjon om Koronaviruset

Gynekolog Camilla Stadheim Hellum helprivat


Hos vår helprivate gynekolog Camilla Stadheim Hellum tilbys raske timer uten henvisning.

Du kan selv enkelt bestille time hos dr. Hellum via vår online timebestilling, også om du ikke har vært pasient hos oss tidligere.
Dette er et tilbud som kun tilbys pasienter som ønsker å gå privat.

Her finner du priser for ulike undersøkelser/prøvetaking hos privat gynekolog.

Studentrabatt
Studenter tilbys gynekologisk undersøkelse med celleprøve og ultralyd for kr. 950,-.
Gjelder ved fremlegging av gyldig studentbevis for legen.
Vennligst oppgi at du er student ved bestilling av timen.

Infertilitetsutredning ved barneønske
Par med barneønske som ønsker infertilitetsutredning, må bestille dobbelttime.
Begge partnere må bestille time slik at dere begge er registrert som pasient i journalsystemet.
Vennligst skriv Infertilitetsutredning samt navn og fødselsdato på partner i kommentarfeltet.
Par til infertilitetsutredning/samtale og søknad betaler kr. 2500,-
Dette inkluderer blodprøver, ultralyd og eventuell stimulering.